تماس با ما : 09031491999

گروه فرزندپروری موفق SPG

به وبسایت ما خوش آمدید

ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫــﺎ ﻧــﺸﺎن داده اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوري ﺗــﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدك دارد.
بايد توجه داشت كه بر اساس يك تخمين تقريبي 20% كودكان دچار توعي از اختلالات روانپزشكي هستند. وجود ﻣــﺸﻜﻼت روانپزشكي در كودكان بر لزوم كسب مهارت هاي فرزند پروري والدين مي افزايد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻛﻪ براي خانواده ها در 8 ﺟﻠﺴﻪ هفتگي برگزار می شود. به آموزش روشﻫـــﺎيﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﺗﻨﺒﻴـــﻪ، ﺗـــﺸﻮﻳﻖ، دﺳــﺘﻮردﻫﻲ و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘــﺎر ﻛــﻮدك در ﻗﺎﻟــﺐ روشﻫــﺎي مختلف ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ مي پردازد.
اين روش ها با افزايش ﺧﻮدﺑــﺎوري و اﺣــﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳــﺖ واﻟــﺪﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن، موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺎدر و ﻛﻮدك مي شود.
مادري كه روشﻫـﺎي ﺳﺨﺖ و آزاردﻫﻨﺪه را در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ خود بكار مي گيرد، اعتماد به نفس كودك را كاهش مي دهد و مادري كه از روش هاي سهل گيرانه به صورت افراطي استفاده مي كند، اقتدارخود را زيرسوال مي برد.
اين جلسات در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستيتو روانپزشكي تهران برگزار می گردد.
در اين جلسات ابتدا به تعريف و معيارهاي يك والد مثبت پرداخته مي شود، والدي كه ضمن فراهم ساختن محيطي مناسب و امن براي يادگيري، به نيازهاي خود به عنوان والد توجه دارد.
علاقمندان جهت شركت در اين جلسات مي توانند با شماره هاي 09031491999 خانم حصارکی تماس گرفته و از شرايط ثبت نام مطلع شوند.

telegram_2در تلگرام به ما بپیوندید
عضو شوید

آخرین مطالب

0

خطای شناختی “برچسب زدن”

يكي از آموزگاران گرامي و زحمت كش دبستان تجربه خود را در زمينه یکی از خطاهاي شناختي که تجارب محیطی در ایجاد آن نفش دارد، نوشته است. اين خانم محترم تجربه خود را اين گونه نوشته است: بیشتر...
By : مدیر | آگوست 17, 2017
1

خطرات سندروم پرنسس بر سلامت کودکان دختر

امروزه کودکان و نوجوانان دختر، علاقه بسیاری به استفاده لوازم آرایش پیدا نموده‌اند و مادران نیز آن‌ها را در جهت استفاده ننمودن از لوازم آرایشی منع نمی‌نمایند و از خطرات آن غافلند. استفاده از لوازم آرایشی در سنین کم بر روح و جسم دختران تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد به‌گونه‌ای که جبران آن در سال‌های بعد غیر ممکن خواهد بود. بیشتر...
By : مدیر | جولای 31, 2017
0

آموزش آداب دستشویی به کودک

این مرحله مهمی از زندگی کودک است که در شکل گیری اعتماد به نفس او تاثیر به سزایی دارد. بیشتر... مهم ترین اصل در این آموزش شروع در زمان مناسب است. اگر کودک آمادگی کافی نداشته باشد، حتی مجرب ترین افراد نیز شکست می خورند.
By : مدیر | جولای 8, 2017

غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشت دیگران برایشان اهمیت بسیاری دارد,

اگر فرصت داشتم فرزندم را دوباره بزرگ کنم

به جای این که دائماً انگشت اشاره ام را به سوی او بگیرم آن را در رنگ فرو می بردم و همراه با او نقاشی می کردم

به جای این که دائم کارهایش را تصحیح کنم

با او ارتباط برقرار می کردم

به جای این که دائم به ساعت نگاه کنم

به او نگاه می کردم

سعی می کردم کمتر بدانم

و بیشتر توجه کنم

بیشتر با او دوچرخه سواری می کردم

و بادبادک های بیشتری را همراه با او

به هوا می فرستادم

از جدی بازی کردن دست بر می داشتم

و جداً بازی می کردم

در چمنزارهای بیشتری می دویدم

و به ستارگان بیشتری خیره می شدم

بیشتر بغلش می کردم

و کمتر سقلمه اش می زدم

به جای این که به او سخت بگیرم

سخت تأییدش می کردم

اول اعتماد به نفس اش را می ساختم

و بعد خانه اش را

کمتر درباره عشق به قدرت با او حرف می زدم

و بیشتر درباره قدرت عشق

,
بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.,
زندگي مبارزه يا مسابقه نيست، بلكه فرصتي است براي آموختن از سختي ها و لذت بردن از شادي ها و رشد كردن,
خودتان باشيد مهم نيست ديگران چه فكري مي كنند، اگر خدا شما را اينگونه آفريده حتماٌ دليل دارد.,
هر كجا انساني هست فرصتي براي محبت كردن هست,

معرفی کتاب

وسواس در کودکان

معرفی کتاب

لینک‌های مرتبط