تماس با ما : 43 58 915 0910

گروه فرزندپروری موفق SPG

به وبسایت ما خوش آمدید

ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫــﺎ ﻧــﺸﺎن داده اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوری ﺗــﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدک دارد.
باید توجه داشت که بر اساس یک تخمین تقریبی ۲۰% کودکان دچار توعی از اختلالات روانپزشکی هستند. وجود ﻣــﺸﻜﻼت روانپزشکی در کودکان بر لزوم کسب مهارت های فرزند پروری والدین می افزاید.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻛﻪ برای خانواده ها در ۸ ﺟﻠﺴﻪ هفتگی برگزار می شود. به آموزش روشﻫـــﺎیﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﺗﻨﺒﻴـــﻪ، ﺗـــﺸﻮﻳﻖ، دﺳــﺘﻮردﻫﻲ و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘــﺎر ﻛــﻮدک در ﻗﺎﻟــﺐ روشﻫــﺎی مختلف ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ می پردازد.
این روش ها با افزایش ﺧﻮدﺑــﺎوری و اﺣــﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳــﺖ واﻟــﺪﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن، موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺎدر و ﻛﻮدک می شود.
مادری که روشﻫـﺎی ﺳﺨﺖ و آزاردﻫﻨﺪه را در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ خود بکار می گیرد، اعتماد به نفس کودک را کاهش می دهد و مادری که از روش های سهل گیرانه به صورت افراطی استفاده می کند، اقتدارخود را زیرسوال می برد.
این جلسات در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار می گردد.
در این جلسات ابتدا به تعریف و معیارهای یک والد مثبت پرداخته می شود، والدی که ضمن فراهم ساختن محیطی مناسب و امن برای یادگیری، به نیازهای خود به عنوان والد توجه دارد.
علاقمندان جهت شرکت در این جلسات می توانند با شماره های ۰۹۱۰۹۱۵۵۸۴۳ خانم حصارکی تماس گرفته و از شرایط ثبت نام مطلع شوند.

telegram_2در تلگرام به ما بپیوندید
عضو شوید

آخرین مطالب

0

آیا عوارص ریتالین بیشتر است یا فواید آن؟

متيل فنيديت با نام تجاري «ريتالين Ritalin» از سال 1954 وارد بازار دارويي دنيا شد. یکی از مهم ترین موارد مصرف این دارو در درمان کودکانی است كه دچار اختلال بيش فعالي و كم توجهي (ADHD) هستند، البته بیشتر...
By : مدیر | اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
0

ُسمینار یک روزه رفتارهای خودآسیب رسان در کودکان و نوجوانان

پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان اطفال اولین خط تماس و به بیان بهتر امین خانواده ستند. سخنان آنها در بسیاری از موارد موثرتر از توصیه های پزشکی است که ممکن است گاهی بیمار را ببیند. من بیماران بسیاری را دیده ام که نسخه داده شده را تا قبل از تایید پزشک امین خود تهیه نمی کنند. بیشتر...
By : مدیر | اسفند ۲, ۱۳۹۵
0

سمینار اوتیسم اختلالی شایع اما ناآشنا

نحوه ثبت نام درسمینار این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای روانپزشکان، پزشکان طب اطفال، پزشکان عمومی، روانشناسان بالینی با گرایش های مختلف، کارشناسان مشاوره، کاردرمانگران و گفتاردرمانگران است. ثبت‌‌نام درسمینار، با واریز وجه 500000 ریال به شماره حساب زیر و تماس با شماره 09124951647 (سرکار خانم عظیما) انجام می‌‌شود بانک ملت شعبه کیشا شماره حساب 5397587014 به نام میترا حکیم شوشتری
By : مدیر | بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشت دیگران برایشان اهمیت بسیاری دارد,

اگر فرصت داشتم فرزندم را دوباره بزرگ کنم

به جای این که دائماً انگشت اشاره ام را به سوی او بگیرم آن را در رنگ فرو می بردم و همراه با او نقاشی می کردم

به جای این که دائم کارهایش را تصحیح کنم

با او ارتباط برقرار می کردم

به جای این که دائم به ساعت نگاه کنم

به او نگاه می کردم

سعی می کردم کمتر بدانم

و بیشتر توجه کنم

بیشتر با او دوچرخه سواری می کردم

و بادبادک های بیشتری را همراه با او

به هوا می فرستادم

از جدی بازی کردن دست بر می داشتم

و جداً بازی می کردم

در چمنزارهای بیشتری می دویدم

و به ستارگان بیشتری خیره می شدم

بیشتر بغلش می کردم

و کمتر سقلمه اش می زدم

به جای این که به او سخت بگیرم

سخت تأییدش می کردم

اول اعتماد به نفس اش را می ساختم

و بعد خانه اش را

کمتر درباره عشق به قدرت با او حرف می زدم

و بیشتر درباره قدرت عشق

,
ذهن همچون باغ است و فكر همچون بذر، مي توان گل روياند يا هرزه علف,
زندگي مبارزه يا مسابقه نيست، بلكه فرصتي است براي آموختن از سختي ها و لذت بردن از شادي ها و رشد كردن,
خودتان باشيد مهم نيست ديگران چه فكري مي كنند، اگر خدا شما را اينگونه آفريده حتماٌ دليل دارد.,
هر كجا انساني هست فرصتي براي محبت كردن هست,

معرفی کتاب

وسواس در کودکان

معرفی کتاب

لینک‌های مرتبط