تماس با ما : 09031491999

گروه فرزندپروری موفق SPG

به وبسایت ما خوش آمدید

ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫــﺎ ﻧــﺸﺎن داده اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوري ﺗــﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدك دارد.
بايد توجه داشت كه بر اساس يك تخمين تقريبي 20% كودكان دچار توعي از اختلالات روانپزشكي هستند. وجود ﻣــﺸﻜﻼت روانپزشكي در كودكان بر لزوم كسب مهارت هاي فرزند پروري والدين مي افزايد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻛﻪ براي خانواده ها در 8 ﺟﻠﺴﻪ هفتگي برگزار می شود. به آموزش روشﻫـــﺎيﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﺗﻨﺒﻴـــﻪ، ﺗـــﺸﻮﻳﻖ، دﺳــﺘﻮردﻫﻲ و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘــﺎر ﻛــﻮدك در ﻗﺎﻟــﺐ روشﻫــﺎي مختلف ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ مي پردازد.
اين روش ها با افزايش ﺧﻮدﺑــﺎوري و اﺣــﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳــﺖ واﻟــﺪﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن، موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺎدر و ﻛﻮدك مي شود.
مادري كه روشﻫـﺎي ﺳﺨﺖ و آزاردﻫﻨﺪه را در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ خود بكار مي گيرد، اعتماد به نفس كودك را كاهش مي دهد و مادري كه از روش هاي سهل گيرانه به صورت افراطي استفاده مي كند، اقتدارخود را زيرسوال مي برد.
اين جلسات در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستيتو روانپزشكي تهران برگزار می گردد.
در اين جلسات ابتدا به تعريف و معيارهاي يك والد مثبت پرداخته مي شود، والدي كه ضمن فراهم ساختن محيطي مناسب و امن براي يادگيري، به نيازهاي خود به عنوان والد توجه دارد.
علاقمندان جهت شركت در اين جلسات مي توانند با شماره هاي 09031491999 خانم حصارکی تماس گرفته و از شرايط ثبت نام مطلع شوند.

telegram_2در تلگرام به ما بپیوندید
عضو شوید

آخرین مطالب

سلام و وقت به خیر

سلام ووقت به خیر یک سوال داشتم هنگامی که با کودک به مغازه میرویم و کودک یک اسباب بازی را میبیند و میخواهد، ولی ما نمیخواهیم برای او بخریم (مثلا چون زیاد اسباب بازی دارد یا نوع اسباب بازی مناسب کودک نیست) بیشتر...
By : مدیر | اکتبر 20, 2017
0

بچه‌ها از چه سنی باید تنها بخوابند؟

یکی از مسائل مهمی که ذهن بیشتر والدین جوان را مشغول می‌کند، این است که باید فرزندشان را در اتاق خودشان بخوابانند یا اینکه او را از همان ابتدا به خوابیدن در اتاقش عادت دهند. بیشتر...
By : مدیر | اکتبر 14, 2017
0

برخورد صحیح با عادت های نادرست کودکان

انسان و رفتارهای او آمیزه و ترکیبی از ویژگی های ارثی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و روان شناختی است و این ویژگی ها تاثیرات متقابلی روی هم دارد. عادت های انسان به عنوان یک سری رفتارهای تکرار شونده هم ناشی از همین عوامل است. بیشتر...
By : مدیر | اکتبر 2, 2017

گذشته ای که هنوز همراه توست، گذشته ات نیست، بلکه حال توست. و چنین گذشته ای عموماً آینده ی تو را هم خواهد ساخت. ویلیام گیبسون,
غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشت دیگران برایشان اهمیت بسیاری دارد,

اگر فرصت داشتم فرزندم را دوباره بزرگ کنم

به جای این که دائماً انگشت اشاره ام را به سوی او بگیرم آن را در رنگ فرو می بردم و همراه با او نقاشی می کردم

به جای این که دائم کارهایش را تصحیح کنم

با او ارتباط برقرار می کردم

به جای این که دائم به ساعت نگاه کنم

به او نگاه می کردم

سعی می کردم کمتر بدانم

و بیشتر توجه کنم

بیشتر با او دوچرخه سواری می کردم

و بادبادک های بیشتری را همراه با او

به هوا می فرستادم

از جدی بازی کردن دست بر می داشتم

و جداً بازی می کردم

در چمنزارهای بیشتری می دویدم

و به ستارگان بیشتری خیره می شدم

بیشتر بغلش می کردم

و کمتر سقلمه اش می زدم

به جای این که به او سخت بگیرم

سخت تأییدش می کردم

اول اعتماد به نفس اش را می ساختم

و بعد خانه اش را

کمتر درباره عشق به قدرت با او حرف می زدم

و بیشتر درباره قدرت عشق

,
بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.,
زندگي مبارزه يا مسابقه نيست، بلكه فرصتي است براي آموختن از سختي ها و لذت بردن از شادي ها و رشد كردن,
خودتان باشيد مهم نيست ديگران چه فكري مي كنند، اگر خدا شما را اينگونه آفريده حتماٌ دليل دارد.,

معرفی کتاب

وسواس در کودکان

معرفی کتاب

لینک‌های مرتبط