تماس با ما : 43 58 915 0910

گروه فرزندپروری موفق SPG

به وبسایت ما خوش آمدید

ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫــﺎ ﻧــﺸﺎن داده اﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوری ﺗــﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮدک دارد.
باید توجه داشت که بر اساس یک تخمین تقریبی ۲۰% کودکان دچار توعی از اختلالات روانپزشکی هستند. وجود ﻣــﺸﻜﻼت روانپزشکی در کودکان بر لزوم کسب مهارت های فرزند پروری والدین می افزاید.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻛﻪ برای خانواده ها در ۸ ﺟﻠﺴﻪ هفتگی برگزار می شود. به آموزش روشﻫـــﺎیﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﺗﻨﺒﻴـــﻪ، ﺗـــﺸﻮﻳﻖ، دﺳــﺘﻮردﻫﻲ و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘــﺎر ﻛــﻮدک در ﻗﺎﻟــﺐ روشﻫــﺎی مختلف ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ می پردازد.
این روش ها با افزایش ﺧﻮدﺑــﺎوری و اﺣــﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳــﺖ واﻟــﺪﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن، موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺎدر و ﻛﻮدک می شود.
مادری که روشﻫـﺎی ﺳﺨﺖ و آزاردﻫﻨﺪه را در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ خود بکار می گیرد، اعتماد به نفس کودک را کاهش می دهد و مادری که از روش های سهل گیرانه به صورت افراطی استفاده می کند، اقتدارخود را زیرسوال می برد.
این جلسات در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار می گردد.
در این جلسات ابتدا به تعریف و معیارهای یک والد مثبت پرداخته می شود، والدی که ضمن فراهم ساختن محیطی مناسب و امن برای یادگیری، به نیازهای خود به عنوان والد توجه دارد.
علاقمندان جهت شرکت در این جلسات می توانند با شماره های ۰۹۱۰۹۱۵۵۸۴۳ خانم حصارکی تماس گرفته و از شرایط ثبت نام مطلع شوند.

telegram_2در تلگرام به ما بپیوندید
عضو شوید

آخرین مطالب

0

کارگاه ارتباط مادر با کودک

سلامت روان از ارکان مهم سلامت فردی است و میتواند تاثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در طول زندگی فرد داشته باشد.بنیان سلامت روانی مناسب و تکامل سالم فرد در طول زندگی ، در دوره ی کودکی و نوجوانی ریخته میشود.حال آنکه متاسفانه حدود 10 تا 20 در صد کودکان و نوجوانان در دنیا ، از اختلال در سلامت روانی رنج می برند. بیشتر...
By : مدیر | اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۶
0

دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا،چرا؟

آخرين باري كه علاقه و احترام خود را نسبت به همسرتان ابراز كرده ايد را به ياد داريد؟ تولد فرزند مي تواند موجب تغيير نقش همسران شود. به عبارت ديگر ارتباط والدين تحت تاثير تولد فرزند قرار مي گيرد. تربيت فرزندان يك تجربه منحصر بیشتر...
By : مدیر | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶
0

روز معلم

معلمی یکی از معدود مشاغلی است که ارتباط مستقیم با سرمایه های هر مملکتی دارد. کودکان مهم ترین منابع هر کشوری حساب می شوند، از این روست که در جوامع پیشرفته به تکامل ابتدای دوران کودکی بها می دهند. تخمین زده می شود هر یک دلاری که در راه غنی سازی رشد و تکامل کودکان صرف می شود، در حقیقت 7 دلار پس انداز می شود. بیشتر...
By : مدیر | اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶

غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشت دیگران برایشان اهمیت بسیاری دارد,

اگر فرصت داشتم فرزندم را دوباره بزرگ کنم

به جای این که دائماً انگشت اشاره ام را به سوی او بگیرم آن را در رنگ فرو می بردم و همراه با او نقاشی می کردم

به جای این که دائم کارهایش را تصحیح کنم

با او ارتباط برقرار می کردم

به جای این که دائم به ساعت نگاه کنم

به او نگاه می کردم

سعی می کردم کمتر بدانم

و بیشتر توجه کنم

بیشتر با او دوچرخه سواری می کردم

و بادبادک های بیشتری را همراه با او

به هوا می فرستادم

از جدی بازی کردن دست بر می داشتم

و جداً بازی می کردم

در چمنزارهای بیشتری می دویدم

و به ستارگان بیشتری خیره می شدم

بیشتر بغلش می کردم

و کمتر سقلمه اش می زدم

به جای این که به او سخت بگیرم

سخت تأییدش می کردم

اول اعتماد به نفس اش را می ساختم

و بعد خانه اش را

کمتر درباره عشق به قدرت با او حرف می زدم

و بیشتر درباره قدرت عشق

,
ذهن همچون باغ است و فكر همچون بذر، مي توان گل روياند يا هرزه علف,
زندگي مبارزه يا مسابقه نيست، بلكه فرصتي است براي آموختن از سختي ها و لذت بردن از شادي ها و رشد كردن,
خودتان باشيد مهم نيست ديگران چه فكري مي كنند، اگر خدا شما را اينگونه آفريده حتماٌ دليل دارد.,
هر كجا انساني هست فرصتي براي محبت كردن هست,

معرفی کتاب

وسواس در کودکان

معرفی کتاب

لینک‌های مرتبط