يكي از آموزگاران گرامي و زحمت كش دبستان تجربه خود را در زمينه یکی از خطاهاي شناختي که تجارب محیطی در ایجاد آن نفش دارد، نوشته است. اين خانم محترم تجربه خود را اين گونه نوشته است:

شايد ديده باشيد كه بسياري از دانش آموزان در درس رياضي ضعيف هستند و حتي  از رياضي مي ترسند. وقتي سعي كردم به بر چسب زدن در روابط خودم با دانش آموزانم فكر كنم متوجه شدم كه من با استفاده از اين روش مشكل بسياري از دانش آموزان را تشديد كرده ام. هر بار كه از دانش آموزي مي خواستم كه مسئله اي را حل كند و متوجه مي شدم كه او قادر به حل تمرين نيست با استفاده از جملاتي نظير ” تو هميشه من را نااميد  مي كني، تو خيلي حواس پرتي ، آخه يك مطلب را چند بار بايد براي تو توضيح داد ؟ چرا تو كله ات فرو نمي رود؟” عصبانيت خود را نشان مي دادم و فكر مي كردم بار بعدي او بيشتر سعي خواهد كرد و موفق مي شود. من مي ديدم در دفعات بعدي اين دانش آموز از آمدن كنار تخته سياه و حل كردن مسئله سر باز مي زد  و اين كار را به حساب نافرماني او مي گذاشتم و همان سيكل معيوب دوباره تكرار مي شد.

الآن سعي مي كنم اين گونه جملات را با جملاتي نظير ” تو در ديكته خيلي خوب هستي فكر مي كنم اگر سعي كني ممكن است بتواني اين مسئله را حل كني”  جايگزين  كنم.

نكته مهم در اين مثال آن است كه جملات گفته شده واقعي هستند و ايشان سعي نكرده است از كلمات اغراق آميز استفاده كند. گفتن جملاتي نظير تو نقاش بزرگي مي شوي بعيد است نتواني مسئله به اين سادگي را حل كني، اضطراب زاست و احساس درماندگي به كودك مي دهد. ممكن است كودك فكر كند تنها كسي است كه نتوانسته مسئله رياضي را حل كند و از اين كه نمي تواند انتظار معلم را برآورده كند احساس شرمندگي و خجالت كند.

در ادامه تجربه دانش آموزي را ذكر مي كنيم كه پس از شكست در كنكور به اين نتيجه مي رسد كه ديگران از او باهوشترند و او مانند ديگران نيست. خوب است بار ديگر يادآوري كنيم كه هدف از آوردن اين مثال ها توجه به اين امر است كه همه ما در زندگي با اين افكار روبرو هستيم و خوب است هدايت آنها را ياد بگيريم.

فكر مي كنم شما هم با من موافق باشيد كه افكار ما مي توانند سرنوشت ما را تغيير دهند. به قولي دیگر:

مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.

منتظر دريافت نظرات و تجارب ارزشمند شما هستيم.

آدرس ما

spg2014ir@gmail.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *